Posted in Նախագծեր

5 — 6 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՇՔԵՐԹ

Մասնակիցներ՝ 6 տարեկաննների խմբեր, դասավանդողներ, ծնողներ․․․․

Վայր՝ Արևմտյան դպրոց

Օրը՝ սեպտեմբերի 4

Ժամը՝ 10:30

Շարունակել կարդալ “5 — 6 ՏԱՐԵԿԱՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՇՔԵՐԹ”