Posted in «Մուտքի» ճամբար

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ-ՀԵՌԱՎԱՐ-ԱՌՑԱՆՑ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ

Մասնակիցներ՝ վեց տարեկաններ, ծնողներ

Տևողությունը՝ հունիս-օգոստոս ամիսներ
Վայր՝  Teams հարթակ, դպրոց

Նախագծի նպատակը՝ նպաստել սովորողների ինքնադրսևորմանը, ինքնաբացահայտմանը, ծնողների՝ ուսումնական գործընթացի ներգրավումով զարգացնել սովորողների աշխարհճանաչողական կարողություններն ու ձևավորել շրջակա աշխարհն ու սեփական ես-ը ուսումնասիրելու, բացահայտելու հմտություններ ու կարողություններ:

Նախագծի խնդիրներ՝ սաների մոտ ձևավորել սեփական «ես»-ի հանդեպ վստահություն, զարգացնել հաղորդակցական կարողություններ, ինքնասպասարկման հմտություններ, դրսևորել երաժշտական, մաթեմատիկական, լեզվական կարողություններ, խթանել ստեղծագործական մտածողության, երևակայության զարգացմանը:

Աշխատանքային ուղղություններ՝

«Ես» ուսումնական նախագիծ

«Ես կարողանում եմ »ուսումնական նախագիծ

Թատերական փառատոն

Քանդակագործության փառատոն

Հանդիպում Արևմտյան դպրոցում

Ամառային ընտանեկան դպրոց

Ծնողի ընթերցարան

Առցանց հանդիպումների ժամատախտակ՝

Օգոստոսյան հանդիպումների ժամատախտակ՝

  • Պատրաստվում ենք կրթական շքերթին
Օգոստոսի  12 — տեսադա ընկեր Առնոլդի հետ
Օգոստոսի 17 — տեսադաս ընկեր Ծաղիկի հետ
Օգոստոսի 18 -տեսադաս ընկեր Դիանայի հետ
Օգսոտոսի-20 տեսադաս / ուրախ անգլերեն/

Օգոստոսի 24 -տեսադաս ընկեր Ծաղիկի հետ

Օգոստոսի-26  տեսադաս ընկեր Սեդայի հետ

Ամփոփում՝

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս