Posted in Uncategorized

Ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրել եմ իմ սիրելի գործընկեր Մերի Գրիգորյանի դասարանական բլոգը: Դասարանական բլոգում կան սովորողների անուններով էջեր: Սովորողների նյութերը դիտելիս զգացվում է նրանց աճը: Մերիի սովորողները երկրորդ դասարանից փոխադրվել են երրորդ դասարան: Սովորողների մեծ մասն արդեն ունի բլոգ: Բլոգները բացվել են edublogs.org  հարթակում: Բլոգներում սովորողները պատմել են իրենց մասին, տեղադրել բազմաբնույթ և հետաքրքիր նյութեր: Սովորողների բլոգներում կան բոլոր ուսուցիչների բլոգների հղումները: Երևում է, որ սովորողները հաճույքով են աշխատում բլոգներում: Առանձնացրել եմ Մերիի սովորողներից մի քանիսի բլգոը.

  1. Մանուկյան Գագիկ
  2. Պողոսյան Դավիթ

Հեղինակ՝

Բարի գալուստ իմ մեդիամիջավայր...

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.