Posted in «Մուտքի» ճամբար

«Ես» ուսումնական նախագիծ

Նախագծի մասնակիցներ՝ վեց տարեկաններ

ընտանեկան լրացուցիչ առաջադրանքներով նպաստել սովորողների ինքնադրսևորմանը, ինքնաբացահայտմանը, ծնողների՝ ուսումնական գործընթացին ներգրավումով զարգացնել սովորողների աշխարհճանաչողական կարողություններն ու ձևավորել շրջակա աշխարհն ու սեփական ես-ը ուսումնասիրելու, բացահայտելու հմտություններ ու կարողություններ: Շարունակել կարդալ “«Ես» ուսումնական նախագիծ”