Posted in Uncategorized

Կոմիտասյան օրեր

Նպատակը՝  սովորողներին ծանոթացնել  Կոմիտասի ստեղծագործություններին, ձևավորել սեր ազգային երաժշտության հանդեպ, տարբեր գործունեություններով տարածել կոմիտասյան երգն ու երաժշտությունը:

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 24-հոկտեմբերի 5

Խնդիրները՝

  • Վերհիշել սովորած երգերը, պարերգերը՝ Կաքավիկ, Ձիուկ, Հոյ Նազան, Սոնա Յար
  • Կարդալ, հասկանալ, բերանացի անել նոր երգերի խոսքերը. Լորիկ, Հինգ էծ ունեմ,
  • Կարդալ, լսել Կոմիտասի մասին
  • Ունկնդրել երաժշտություն
  • Նկարել երաժշտության ներքո
  • «Անկախության տոն. բարձունքի նվաճում» ճամփորդության ընթացքում տարածել Կոմիտաս
  • Այցելել Կոմիտասի թանգարանինստիտուտ

 

Երգերի խոսքեր, կատարումներ

Ստեղծագործություններ՝ Ձայնադարան

Արդյունքը՝  Կոմիտաս. գույներ և ազդեցություններ

Հեղինակ՝

Բարի գալուստ իմ մեդիամիջավայր...

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.