Posted in Uncategorized

Հաշվետվություն. փետրվար

Հաղթահարում ենք դդմախոչընդոտները

Թղթե դդմիկ- դդմաթղթիկ

Դդմահեծանվամրցույթ

«Դդմածես» նախագիծ

Դդմածես. ղափամայի պատրաստություն

Ե՛վ իրական, և՛ ցնորք…

Վերապատրաստվողները՝ հարսանքավորներ. երրորդ օր

Հնարամիտները

Նկարչությու՞ն… Իսկ եթե այլընտրանքայի՞ն…

Նկարում ենք և սովորում

Հեղինակ՝

Բարի գալուստ իմ մեդիամիջավայր...

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.