Posted in Uncategorized

Հաշվիչ ձեռքերը

5-6 տարեկանները շարունակում են փնտրել  թվերը գումարել և հանել սովորելու արդյունավետ ճանապարհներ: Արդյունքում որոշեցինք պատրաստել թղթե ձեռքեր, որոնք մեզ կօգնեն ճիշտ կատարել մաթեմատիկական գործողությունները:

Հեղինակ՝

Բարի գալուստ իմ մեդիամիջավայր...

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.