Posted in Uncategorized

«Դդմածես» նախագիծ

Ժամանակացույց՝ Փետրվարի 5-10` Ղափամայի ծես

Նախագծի նպատակը

•  Դդմի մասին  նոր տեղեկությունների ձեռք բերում

• Ղափամայի ծեսի նախապատրաստում, մասնակցություն

Նախագծի խնդիրները

• Բանավոր խոսքի զարգացում

•  Լեզվամտածողության և երևակայության զարգացում

•  Նոր, ինֆորմացիայի հավաքագրում

• Բառապաշարի հարստացում Շարունակել կարդալ “«Դդմածես» նախագիծ”