Աշնանացան-ծես

Նպատակը
Զարգացում` ակտիվ գործունեության արդյունքում

Խնդիրները.
Բնագիտական ինֆորմացիայի ձեռքբերում խաղ-աշխատանքի միջոցով
Ստեղծագործական երևակայության զարգացում
Գործիքներով աշխատելու հմտության մշակում
Բառապաշարի հարստացում
Ինքնադրսևորում, ինքնարտահայտում
Էկոլոգիական դաստիարակություն
Սոցիալական հարաբերությունների կուլտուրայի մշակում

Անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ`
համապատասխան գյուղատնտեսական գորխիքներ` փոքրիկ բահեր, փոցխեր
ցորեն` ցանելու, ալյուր և փոխինձ ստանալու, աղանձ անելու համար
ցորենի հասկ
ափսե, բամբակ, թաղար` ցորեն աճեցնելու համար
ալյուր` հաց թխելու համար
փոխինձ
հացի տարբեր տեսակներ
գրտնակ
քարտեր` ցորեն բառի բառարանը կազմելու համար
գազօջախ
<<Նաղաշն ու լավաշը>>. աշխատանք հեքիաթով

Մայրենի
Լեզվագործունեություն
Նոր բառեր` հասկ, հատիկ, ջրաղաց, սերմնացան, հնձել, ծիլ, ցողուն, թոնիր, թոնրատում
ցորեն բառի բառարան
հեքիաթների տարբերակների ստեղծում

Թվաբանություն
հաշվում
համեմատում այնքան-որքան, ավելի-պակաս
չափումներ, գաղաթար մաթեմատիկական հասկացությունների մասի

Բնագիտություն
Գաղափար ցորենի մասին

Կերպարվեստ-ձեռարվեստ
հեքիաթի ձևավորում
բառի, նրա << բնակարանի>> պատկերում
խմոր պատրաստել
լավաշ թխել