Քարե կերպարների ստեղծում

Անհրաժեշտ նյութեր
Փոքր քարեր
Գունաներկ/ գուաշ, ջրաներկ/
Գունավոր թելեր
Գունավոր կոճակներ
Ոսպ, բրինձ, ձավար
Բակից հավաքում ենք փոքր քարեր՝ տարբեր ձևեր ունեցող:
Բաժանվում ենք խմբերի, խմբերից յուրաքաչյուրը պատրաստում է որևէ կերպար՝ ձկան, թռչունի, մարդու ,ծաղկի և այլն:
Քարերը նրկումենք գուաշով , հաստ ստվարաթղթի վրա սոսնձում ենք կերպարները և ստեղծում ենք փոքրիկ ցուցասրահ: